Heeft u een beveiligingsprobleem ontdekt?

Als u een kwetsbaarheid heeft ontdekt, horen wij dat natuurlijk graag zodat we zo spoedig mogelijk stappen kunnen ondernemen om het gat te dichten. Wij vragen u dan ook ons te helpen om onze klanten en systemen te beschermen. Neem alstublieft de volgende stappen:

  • Email uw bevindingen naar security@fastportal.com. (Als het lek volgens u kritiek is, vraag dan alstublieft om onze PGP sleutel en versleutel uw bevindingen alvorens deze naar ons te sturen, zodat de gegevens niet in verkeerde handen kunnen komen.);
  • Maak geen misbruik van de kwetsbaarheid of het probleem dat u heeft gevonden, door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan noodzakelijk om het lek aan te tonen of door gegevens van anderen te wijzigen of verwijderen;
  • Vertel niemand over dit probleem totdat het is verholpen; en
  • Lever alstublieft voldoende informatie aan, zodat wij het probleem kunnen reproduceren. Hierdoor kunnen wij het zo snel mogelijk aanpakken. Normaal gesproken zijn het IP adres en/of de URL van het betreffende systeem en een beschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar in sommige gevallen kan aanvullende informatie nodig zijn.

Wij beloven dat:

  • We altijd zo snel als we kunnen op uw email reageren met onze evaluatie van uw bevindingen en datum wanneer wij een oplossing verwachten af te hebben;
  • Als u bovenstaande stappen heeft gevolgd, wij geen juridische stappen tegen u zullen ondernemen inzake het gerapporteerde lek;
  • Wij uw rapportage met de hoogste vertrouwelijkheid zullen behandelen en uw gegevens nooit zonder toestemming met derden delen;
  • Wij u op de hoogte houden van onze ontwikkelingen en voortgang om de kwetsbaarheid aan te pakken; en
  • Wij u in alle openbare communicatie over dit lek zullen noemen als ontdekker van het probleem (tenzij u dit liever niet heeft).