Doelstellingen
Een kleine stap voor de medewerker, is…
Uw FastPortal op maat
In kaart brengen van de huidige processen
De kracht van succesvolle verandering is dat deze geleidelijk plaatsvindt. Daarom geloven we bij FastPortal in het proces van Rapid Learning, gepioneerd door Toyota (Toyota Production System).

Tijdens de pilotfase 

Uw portal op maat inrichten
Bepalen welke koppelingen met bestaande IT-systemen van waarde zijn
Pilot
Analyse
Eerste oefening met een echte dienst
Het op afstand testen met nep-klanten
Een grote stap zetten voor een team of organisatie vergt een gezamenlijke focus én vertrouwen op de eigen skillset.

– individu moet zekerheid hebben dat het het systeem doorheeft om optimale potentie van de digitale workflow te bereiken
– wij ontnemen de zorg dat medewerkers niet meekomen

vorige
Bepalen welke diensten als eerste gedigitaliseerd worden
Training
volgende
Bereik uw klanten via uw eigen portaal
Het digitaal ontvangen van documenten, dossierinformatie, betalingen en meer.
Een groots moment is daar: Uw klanten krijgen toegang tot uw diensten online. Dit betekent meer overzichtelijke en toegankelijkere dienstverlening. Met uw eigen portaal stelt u de klant in de gelegenheid uw diensten volledig digitaal te doorlopen.

Het veilig opvragen een aanleveren van bestanden, automatische facturatie, online betalingen, het direct inzien van klantinformatie zullen voor u en uw klant al gauw als vanzelfsprekend worden ervaren. En wellicht voelt het een beetje vreemd wanneer de eerste klant zich zelf aanmeldt voor één van uw diensten.

Input geven op geïmplementeerde huisstijl, processen en teksten
Live
start uw traject
Een stapje terug doen om vooruit te gaan
Op basis van uw input wordt uw portal gereed-gemaakt voor de pilot  
Digitalisering ontwricht businessmodellen in alle sectoren. Vooral accountants, fiscalisten en overige financiële dienstverleners zijn kwetsbaar aangezien zij van oorsprong informatie managen: Iets dat steeds meer op grote schaal geautomatiseerd wordt.

Tijdens de analyse fase brengen we samen in kaart welke processen, actoren en diensten belangrijk zijn in uw business case. Hieruit volgt een plan van aanpak waarmee we vervolgens uw FastPortal het meest effectief kunnen inrichten: Een moment van reflectie. Om vervolgens met heldere doelen door te pakken.

Tijdens deze fase wordt het eigen portal aan de hand van de inzichten uit de analyse-fase ingericht, met inachtneming van de huisstijl en het karakter van uw organisatie. Uw diensten zijn nu digitaal te doorlopen.

Met uw input werken we vervolgens naar een portaal waarin u en uw klanten zich in herkennen.

Het eindresultaat van deze fase is een eigen portaal, ingericht met de eigen processen, huisstijl en teksten: Klaar voor de pilot.

Het behalen van optimaal resultaat is niet altijd gemakkelijk.
Daarom staat het team van FastPortal tot uw dienst om de volgende stap te zetten..
Implementatie
Inrichting
3
1
2
4
3
Pilot
Inrichting
Training
2
Pilot
Live
Analyse
Training
1
5
Live